Per què ecològic?

Què és ecològic


Aliment ecològic, aliment orgànic i també aliment Bio és aquell que és fet d’acord amb uns estàndards de producció particulars. En la major part de la història de l’agricultura es pot dir que la humanitat es va mantenir dins dels procediments que ara es coneixen com d’agricultura ecològica o orgànica. Només a partir del segle XX hi va haver un proveïment de noves substàncies de síntesi química per obtenir aliments.


Actualment s’anomena agricultura convencional la que no és declarada i reglamentada com a agricultura ecològica.

A l’agricultura orgànica, l’ús de productes agroquímics és fortament restringit. En el cas de productes ramaders han de ser criats sense l’ús rutinari d’antibiòtics i sense hormones de creixement (somatropines) a més d’altres restriccions com són de menjar aliments fabricats en el sistema d’agricultura ecològica.


En la majoria dels països els aliments ecològics no poden emprar organismes modificats genèticament.

S’ha suggerit que l’aplicació de la nanotecnologia als aliments i l’agricultura també hauria de ser exclosa de la certificació com aliment ecològic.


La indústria dels aliments orgànics és molt regulada i actualment la Unió Europea, els Estats Units, el Canadà, Japó i molts altres països exigeixen que els productors d’aquest tipus d’aliments n’obtinguin un certificat. No tots els certificats de cada país són completament homologables.

Què és biodinàmic

L’agricultura biodinàmica és un mètode d’agricultura ecològica que es va començar a exercir des de l’any 1924 com una aplicació dels principis de la filosofia de Rudolf Steiner, l’antroposofia. El terme «biodinàmica» prové del grec bios (vida) i dynamis (força) i vol significar que aquest mètode treballa d’acord amb les energies de la vida, cercant una relació suposadament correcta entre l’home i la terra, procurant assegurar la salut del sòl i les plantes. Els adobs en aquesta agricultura no poden estar originats
per síntesi química i són fabricats amb un sistema propi i especial.


Les objeccions a l’agricultura biodinàmica es centren en el fet que es poden obtenir resultats similars simplement amb l’agricultura orgànica i a més que les preparacions que es fan servir, per exemple per a obtenir adobs, no estan basades en la ciència sinó en l’antiga alquímia o la geomància.


L’agricultura biodinàmica tracta les explotacions agrícoles com organismes unificats i individuals, posa l’èmfasi en el balanç holístic de desenvolupament i interrelació entre els sòls les plantes i els animals com un sistema d’autonutrició sense entrades externes arribant tan lluny com sigui possible tenint en compte la pèrdua de nutrients que hi ha en les sortides per venda dels aliments vegetals i animals.


Per a alguns aquest sistema d’agricultura seria el primer que va aparèixer del que actualment s’anomena agricultura ecològica o orgànica, l’agricultura biodinàmica té molt en comú amb altres agricultures orgàniques ja que dóna molta importància a l’ús d’adobs orgànics i de composts i exclou utilitzar productes de síntesi química en sòls i plantes. Com mètodes únics en la biodinàmica són les preparacions amb herbes fermentades i les preparacions minerals com additius del compost i com aspersions al camp.
També és específic d’aquest sistema l’ús d’un calendari astronòmic per sembrar i per plantar.